Banner máy chấm công
Banner máy chấm công mobile
Banner máy chấm công
Máy Chấm Công Bán Chạy Nhất
Xr:d:dagczobqbn8:7,j:948432575313911787,t:24041414
-55%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1T8003MF

Original price was: 3.000.000 ₫.Current price is: 1.350.000 ₫.

Đã bán 1

-42%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 2.500.000 ₫.Current price is: 1.450.000 ₫.

Đã bán 3

-45%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 2.650.000 ₫.Current price is: 1.450.000 ₫.

Đã bán 127

-46%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 2.700.000 ₫.Current price is: 1.450.000 ₫.

Đã bán 0

-94%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 32.560.000 ₫.Current price is: 1.950.000 ₫.

Đã bán 0

-44%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Ronald Jack MB23-VL Chính hãng

Original price was: 3.990.000 ₫.Current price is: 2.250.000 ₫.

Đã bán 0

-42%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công nổi bật

Máy chấm công Hikvision DS-K1T321MFWX

Original price was: 3.856.000 ₫.Current price is: 2.250.000 ₫.

Đã bán 0

-41%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 3.999.000 ₫.Current price is: 2.350.000 ₫.

Đã bán 0

-23%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 3.200.000 ₫.Current price is: 2.450.000 ₫.

Đã bán 0

-45%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công nổi bật

Máy chấm công Hikvision DS-K1T343MFWX

Original price was: 5.150.000 ₫.Current price is: 2.850.000 ₫.

Đã bán 0

-38%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 5.200.000 ₫.Current price is: 3.250.000 ₫.

Đã bán 0

-53%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1T342MFWX

Original price was: 7.500.000 ₫.Current price is: 3.490.000 ₫.

Đã bán 0

-34%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 8.900.000 ₫.Current price is: 5.890.000 ₫.

Đã bán 0

-28%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 9.500.000 ₫.Current price is: 6.850.000 ₫.

Đã bán 0

Xem thêm máy chấm công nổi bật

Banner máy chấm công khuôn mặt

-38%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 3.150.000 ₫.Current price is: 1.950.000 ₫.

Đã bán 0

-94%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 32.560.000 ₫.Current price is: 1.950.000 ₫.

Đã bán 0

-44%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Ronald Jack MB23-VL Chính hãng

Original price was: 3.990.000 ₫.Current price is: 2.250.000 ₫.

Đã bán 0

-30%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công khuôn mặt

Máy Chấm Công Ronald Jack MB20 Chính hãng

Original price was: 3.200.000 ₫.Current price is: 2.250.000 ₫.

Đã bán 1

-22%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công khuôn mặt

Máy Chấm Công Zkteco MB20 Chính hãng

Original price was: 2.900.000 ₫.Current price is: 2.250.000 ₫.

Đã bán 2

-42%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 3.890.000 ₫.Current price is: 2.250.000 ₫.

Đã bán 0

-51%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công khuôn mặt

Máy Chấm Công Ronald Jack F600 Chính hãng

Original price was: 4.750.000 ₫.Current price is: 2.350.000 ₫.

Đã bán 1

-17%
Hết hàng

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 3.190.000 ₫.Current price is: 2.650.000 ₫.

Đã bán 0

-34%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 4.000.000 ₫.Current price is: 2.650.000 ₫.

Đã bán 0

-26%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 3.700.000 ₫.Current price is: 2.750.000 ₫.

Đã bán 0

-48%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1T331W

Original price was: 5.700.000 ₫.Current price is: 2.960.000 ₫.

Đã bán 0

-41%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1T331

Original price was: 5.000.000 ₫.Current price is: 2.960.000 ₫.

Đã bán 1

-34%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công khuôn mặt

Máy Chấm Công Zkteco MB360 Chính hãng

Original price was: 4.950.000 ₫.Current price is: 3.250.000 ₫.

Đã bán 0

-29%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 4.600.000 ₫.Current price is: 3.250.000 ₫.

Đã bán 1

-53%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1T342MFWX

Original price was: 7.500.000 ₫.Current price is: 3.490.000 ₫.

Đã bán 0

-40%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Zkteco MB50VL chính hãng

Original price was: 6.400.000 ₫.Current price is: 3.850.000 ₫.

Đã bán 0

-55%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 8.600.000 ₫.Current price is: 3.850.000 ₫.

Đã bán 2

-28%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 5.900.000 ₫.Current price is: 4.250.000 ₫.

Đã bán 0

-28%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 5.990.000 ₫.Current price is: 4.299.000 ₫.

Đã bán 0

-36%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1T341AMF

Original price was: 7.100.000 ₫.Current price is: 4.530.000 ₫.

Đã bán 0

-27%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 6.400.000 ₫.Current price is: 4.700.000 ₫.

Đã bán 0

-1%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công khuôn mặt

Máy Chấm Công Khuôn Mặt Kobio Iface800

Original price was: 4.900.000 ₫.Current price is: 4.850.000 ₫.

Đã bán 0

-16%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 6.400.000 ₫.Current price is: 5.389.000 ₫.

Đã bán 0

-31%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công khuôn mặt

Máy chấm công khuôn mặt Ronald Jack AI01

Original price was: 8.100.000 ₫.Current price is: 5.590.000 ₫.

Đã bán 0

-34%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 8.900.000 ₫.Current price is: 5.890.000 ₫.

Đã bán 0

-27%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 8.100.000 ₫.Current price is: 5.900.000 ₫.

Đã bán 0

-31%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 9.000.000 ₫.Current price is: 6.250.000 ₫.

Đã bán 1

-20%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 8.100.000 ₫.Current price is: 6.450.000 ₫.

Đã bán 0

-2%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công khuôn mặt

Máy Chấm Công Ronald Jack FA1500

Original price was: 7.100.000 ₫.Current price is: 6.950.000 ₫.

Đã bán 0

-53%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1T642MFW

Original price was: 15.000.000 ₫.Current price is: 6.990.000 ₫.

Đã bán 0

-19%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 8.690.000 ₫.Current price is: 6.999.000 ₫.

Đã bán 2

-2%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 7.550.000 ₫.Current price is: 7.400.000 ₫.

Đã bán 0

-10%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 8.500.000 ₫.Current price is: 7.650.000 ₫.

Đã bán 0

-59%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1T341BMWI-T

Original price was: 21.900.000 ₫.Current price is: 8.900.000 ₫.

Đã bán 0

-16%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 14.290.000 ₫.Current price is: 11.989.000 ₫.

Đã bán 0

-56%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1T671TMW

Original price was: 37.000.000 ₫.Current price is: 16.350.000 ₫.

Đã bán 1

-50%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K5671-ZV

Original price was: 39.500.000 ₫.Current price is: 19.930.000 ₫.

Đã bán 0

-50%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K5671-ZH

Original price was: 39.500.000 ₫.Current price is: 19.930.000 ₫.

Đã bán 0

-50%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K5671-ZU

Original price was: 39.500.000 ₫.Current price is: 19.930.000 ₫.

Đã bán 0

-47%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1TA70MI-T

Original price was: 42.800.000 ₫.Current price is: 22.700.000 ₫.

Đã bán 1

-54%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1T671TM-3XF

Original price was: 96.000.000 ₫.Current price is: 44.530.000 ₫.

Đã bán 0

Banner máy chấm công vân tay

-58%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1T8003F

Original price was: 3.000.000 ₫.Current price is: 1.260.000 ₫.

Đã bán 0

-55%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1T8003MF

Original price was: 3.000.000 ₫.Current price is: 1.350.000 ₫.

Đã bán 1

-43%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Zkteco K14 Chính hãng

Original price was: 2.350.000 ₫.Current price is: 1.350.000 ₫.

Đã bán 0

-63%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1A8503EF

Original price was: 3.680.000 ₫.Current price is: 1.350.000 ₫.

Đã bán 4

-45%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 2.650.000 ₫.Current price is: 1.450.000 ₫.

Đã bán 127

-43%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 2.650.000 ₫.Current price is: 1.500.000 ₫.

Đã bán 0

-46%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 2.890.000 ₫.Current price is: 1.550.000 ₫.

Đã bán 3

-46%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Zkteco K21 Chính hãng

Original price was: 2.890.000 ₫.Current price is: 1.550.000 ₫.

Đã bán 0

-43%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 2.700.000 ₫.Current price is: 1.550.000 ₫.

Đã bán 0

-40%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 2.650.000 ₫.Current price is: 1.600.000 ₫.

Đã bán 14

-38%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 2.590.000 ₫.Current price is: 1.600.000 ₫.

Đã bán 2

-45%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 2.900.000 ₫.Current price is: 1.600.000 ₫.

Đã bán 2

-42%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 2.770.000 ₫.Current price is: 1.600.000 ₫.

Đã bán 1

-49%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Zkteco K60 Chính hãng

Original price was: 3.250.000 ₫.Current price is: 1.650.000 ₫.

Đã bán 0

-65%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1A802AMF (Có Wifi)

Original price was: 4.980.000 ₫.Current price is: 1.750.000 ₫.

Đã bán 1

-51%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 3.700.000 ₫.Current price is: 1.800.000 ₫.

Đã bán 0

-49%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 3.650.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.

Đã bán 0

-37%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 2.950.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.

Đã bán 0

-40%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 3.250.000 ₫.Current price is: 1.950.000 ₫.

Đã bán 0

-25%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 2.600.000 ₫.Current price is: 1.950.000 ₫.

Đã bán 0

-48%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 3.750.000 ₫.Current price is: 1.950.000 ₫.

Đã bán 1

-40%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 3.270.000 ₫.Current price is: 1.950.000 ₫.

Đã bán 0

-34%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 2.950.000 ₫.Current price is: 1.950.000 ₫.

Đã bán 0

-31%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 2.950.000 ₫.Current price is: 2.050.000 ₫.

Đã bán 0

-47%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 3.850.000 ₫.Current price is: 2.050.000 ₫.

Đã bán 5

-19%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 2.590.000 ₫.Current price is: 2.100.000 ₫.

Đã bán 0

-18%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 2.790.000 ₫.Current price is: 2.300.000 ₫.

Đã bán 0

-41%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 3.999.000 ₫.Current price is: 2.350.000 ₫.

Đã bán 0

-33%
Hết hàng

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Ronald Jack P5

Original price was: 3.590.000 ₫.Current price is: 2.390.000 ₫.

Đã bán 0

-33%
Hết hàng

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Ronald Jack T8

Original price was: 3.590.000 ₫.Current price is: 2.399.000 ₫.

Đã bán 0

-51%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Hikvision DS-K1T804AMF (Wifi)

Original price was: 4.980.000 ₫.Current price is: 2.450.000 ₫.

Đã bán 0

-39%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 3.990.000 ₫.Current price is: 2.450.000 ₫.

Đã bán 0

-32%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 3.590.000 ₫.Current price is: 2.450.000 ₫.

Đã bán 0

-23%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 3.200.000 ₫.Current price is: 2.450.000 ₫.

Đã bán 0

-28%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Kobio UA300 Chính hãng

Original price was: 3.400.000 ₫.Current price is: 2.450.000 ₫.

Đã bán 0

-8%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công Ronald Jack

Máy Chấm Công Ronald Jack F20 Chính hãng

Original price was: 2.750.000 ₫.Current price is: 2.535.000 ₫.

Đã bán 0

-17%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Đầu đọc kiểm soát cửa

Máy Chấm Công RJ3800 Pro Chính hãng

Original price was: 3.200.000 ₫.Current price is: 2.650.000 ₫.

Đã bán 0

-7%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 2.850.000 ₫.Current price is: 2.650.000 ₫.

Đã bán 0

-28%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 3.700.000 ₫.Current price is: 2.650.000 ₫.

Đã bán 1

-29%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 3.850.000 ₫.Current price is: 2.750.000 ₫.

Đã bán 0

-36%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 4.290.000 ₫.Current price is: 2.750.000 ₫.

Đã bán 0

-30%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 3.950.000 ₫.Current price is: 2.750.000 ₫.

Đã bán 0

-44%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 4.950.000 ₫.Current price is: 2.750.000 ₫.

Đã bán 0

-28%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 3.890.000 ₫.Current price is: 2.800.000 ₫.

Đã bán 0

-44%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công Ronald Jack

Máy Chấm Công Ronald Jack F19 Chính hãng

Original price was: 5.050.000 ₫.Current price is: 2.850.000 ₫.

Đã bán 0

-23%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 3.700.000 ₫.Current price is: 2.850.000 ₫.

Đã bán 0

-20%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 3.549.000 ₫.Current price is: 2.850.000 ₫.

Đã bán 1

-44%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 5.100.000 ₫.Current price is: 2.850.000 ₫.

Đã bán 3

-31%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 4.150.000 ₫.Current price is: 2.850.000 ₫.

Đã bán 0

-42%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Zkteco F22 Chính hãng

Original price was: 4.950.000 ₫.Current price is: 2.850.000 ₫.

Đã bán 0

-9%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 3.200.000 ₫.Current price is: 2.900.000 ₫.

Đã bán 0

-29%
Hết hàng

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Thiết bị văn phòng/công ty

Máy chấm công Zkteco U260C

Original price was: 4.200.000 ₫.Current price is: 2.989.000 ₫.

Đã bán 0

-21%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 3.800.000 ₫.Current price is: 2.990.000 ₫.

Đã bán 0

-30%
Hết hàng

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 4.299.000 ₫.Current price is: 2.999.000 ₫.

Đã bán 0

-12%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Ronald Jack RJ 919

Original price was: 3.499.000 ₫.Current price is: 3.090.000 ₫.

Đã bán 0

-28%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 4.299.000 ₫.Current price is: 3.100.000 ₫.

Đã bán 0

-14%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Ronald Jack RJ4200

Original price was: 3.590.000 ₫.Current price is: 3.100.000 ₫.

Đã bán 0

-24%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 4.250.000 ₫.Current price is: 3.250.000 ₫.

Đã bán 0

-45%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 5.900.000 ₫.Current price is: 3.250.000 ₫.

Đã bán 0

-28%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 4.599.000 ₫.Current price is: 3.320.000 ₫.

Đã bán 0

-25%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Ronald Jack X938C

Original price was: 4.590.000 ₫.Current price is: 3.420.000 ₫.

Đã bán 0

-37%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 5.500.000 ₫.Current price is: 3.450.000 ₫.

Đã bán 0

-10%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 4.200.000 ₫.Current price is: 3.800.000 ₫.

Đã bán 0

-23%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Ronald Jack X958A

Original price was: 5.199.000 ₫.Current price is: 3.999.000 ₫.

Đã bán 0

-13%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Ronald Jack X9300C

Original price was: 4.590.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.

Đã bán 0

-4%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 4.150.000 ₫.Current price is: 4.000.000 ₫.

Đã bán 0

-25%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Ronald Jack 5000 AID

Original price was: 5.590.000 ₫.Current price is: 4.199.000 ₫.

Đã bán 0

-19%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 5.250.000 ₫.Current price is: 4.250.000 ₫.

Đã bán 0

-12%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Ronald Jack X938

Original price was: 4.890.000 ₫.Current price is: 4.300.000 ₫.

Đã bán 0

-17%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 5.250.000 ₫.Current price is: 4.350.000 ₫.

Đã bán 0

-15%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 5.100.000 ₫.Current price is: 4.350.000 ₫.

Đã bán 1

-1%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Kobio Silk 101TA

Original price was: 4.900.000 ₫.Current price is: 4.850.000 ₫.

Đã bán 0

-11%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công Ronald Jack

Máy Chấm Công Ronald Jack TX638

Original price was: 5.590.000 ₫.Current price is: 5.000.000 ₫.

Đã bán 1

-14%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Original price was: 6.800.000 ₫.Current price is: 5.850.000 ₫.

Đã bán 0

-10%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Abrivision 680

Original price was: 7.550.000 ₫.Current price is: 6.800.000 ₫.

Đã bán 0

-23%

GIÁ BAO RẺ GIÁ BAO RẺ

Máy chấm công vân tay

Máy Chấm Công Abrivision iSCAN-01

Original price was: 13.700.000 ₫.Current price is: 10.500.000 ₫.

Đã bán 2

Banner máy chấm công kiểm soát vào ra

 

Bạn Nhận Được Gì Khi lắp đặt máy chấm công tại Căn Nhà Công Nghệ ?

Công trình Lắp Đặt máy chấm công thực tế được triển khai bởi Căn Nhà Công Nghệ

Ảnh thực tế máy chấm công
Máy Chấm Công Tại Hải Phòng
Ảnh thực tế máy chấm công
Máy Chấm Công Tại KCN Bắc Ninh
Ảnh thực tế máy chấm công
Máy Chấm Công Tại Hà Nội
Ảnh thực tế máy chấm công
Căn Nhà Công Nghệ Lắp Đặt Hệ Thống Máy Chấm Công Cho Nhà Máy Tại Vĩnh Phúc
Ảnh thực tế máy chấm công
Máy Chấm Công Tại Hà Nội
Ảnh thực tế máy chấm công
Máy Chấm Công Tại Bắc Giang
Ảnh thực tế máy chấm công
Máy Chấm Công Tại Xưởng May Bắc Ninh
Kỹ thuật viên thực hiện hướng dẫn khách hàng sử dụng máy chấm công
Căn Nhà Công Nghệ Lắp Đặt Máy Chấm Công Văn Phòng Công Ty Tại Time City